Rejestracja w e-OSAA

Aby korzystać z platformy zakupowej e-OSAA niezbędna jest rejestracja,
w trakcie której zostaną Państwu przyznane dane dostępowe (login, hasło).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dokonywaniem zakupów z wykorzystaniem
naszej platformy zakupowej, prosimy o kontakt z jedną, wybraną firmą (najbliższą)
z firm zrzeszonych w Sieci OSAA, celem przekazania swoich danych do rejestracji.

Zapraszamy!